Tộc người hàng nghìn năm "không mảnh vải che thân" ở Brazil

Họ ở trần từ hàng nghìn năm nay theo chế độ đa thê kiểu công xã nguyên thủy.


Bộ tộc người Zoé sinh sống ở khu rưng Amazon, Brazil. Họ chỉ ở trần và không bất cứ vật gì che đậy cơ thể từ hàng nghìn năm nay.

Bộ tộc người Zo"é sinh sống ở khu rưng Amazon, Brazil. Họ chỉ ở trần và không bất cứ vật gì che đậy cơ thể từ hàng nghìn năm nay.


Những người phụ nữ để ngực trần và đội trên đầu một chiếc mũ đặc biệt.

Những người phụ nữ để ngực trần và đội trên đầu một chiếc mũ đặc biệt.


Những người đàn ông cũng không cả mặc khố.

Những người đàn ông cũng không cả mặc khố.


Họ còn dùng xương chân của khỉ xuyên qua môi để làm vật trang sức.

Họ còn dùng xương chân của khỉ xuyên qua môi để làm vật trang sức.


Theo quan điểm của bộ tộc này, xương khỉ xuyên qua môi giúp họ trông đẹp hơn.

Theo quan điểm của bộ tộc này, xương khỉ xuyên qua môi giúp họ trông đẹp hơn.


Bộ tộc Zoé duy trì quan hệ chế độ đa thê, họ không phân biệt nam giới hay nữ giới đều có thể kết hôn nhiều lần.

Bộ tộc Zo"é duy trì quan hệ chế độ đa thê, họ không phân biệt nam giới hay nữ giới đều có thể kết hôn nhiều lần.


Sống ở khu vực rừng Amazon nên cuộc sống của bộ tộc này bám vào thiên nhiên.

Sống ở khu vực rừng Amazon nên cuộc sống của bộ tộc này bám vào thiên nhiên.


Những người đàn ông làm công việc săn bắt để lấy lương thực.

Những người đàn ông làm công việc săn bắt để lấy lương thực.


Những đứa trẻ thì ở lại trong lán trại với mẹ, bà.

Những đứa trẻ thì ở lại trong lán trại với mẹ, bà.


Họ sống theo kiểu quần cư thời xã hội nguyên thủy.

Họ sống theo kiểu quần cư thời xã hội nguyên thủy.


Khu vực rừng Amazon nơi bộ tộc người Zoé sinh sống, nhìn từ trên cao xuống là một màu xanh của rừng bao phủ.

Khu vực rừng Amazon nơi bộ tộc người Zo"é sinh sống, nhìn từ trên cao xuống là một màu xanh của rừng bao phủ.


Những đứa trẻ cũng ở trần ngay từ nhỏ.

Những đứa trẻ cũng ở trần ngay từ nhỏ.


Chúng có những đồ trang sức đặc biệt là những chiếc vòng cổ tay.

Chúng có những đồ trang sức đặc biệt là những chiếc vòng cổ tay.

(Theo: ChipFA.Com)
Bình luận Và "Thích" CHIP FA trên Facebook để được tin hot hàng ngày !!!
Copyright © 2018 by F.A All rights reserved | Trang web đang hoạt động thử nghiệm | contact : [email protected]
pho giai tri
pho giai tri